3. simpozij Študentske sekcije Slovenskega farmacevtskega društva

Članek je objavil: DŠFS Pravna fakulteta Ljubljana Objavljeno: 5 november, 2017 Posodobljeno: 5 november, 2017
simpozij plakat cover2

Prehrana pomembno vpliva na vsa področja skrbi za bolnika, saj je od nje odvisno npr. kako dovzeten je pacient za infekcije, kakšna je njegova ledvična funkcija ali pa celo celjenje ran. Poznavanje pomena prehrane je pomembno z vseh vidikov farmacije, od načrtovanja zdravil, preučevanja farmakokinetike pa vse do klinične farmacije in nenazadnje seveda lekarniškega farmacevta. Vloga farmacevta se v sodobnem času spreminja, vse pogosteje se govori o farmacevtski skrbi in farmacevtu kot članu zdravstvenega tima. Namesto zgolj izdaje zdravil farmacevtova primarna naloga postaja svetovanje. Prav pri tem pa mu pomaga tudi poznavanje in upoštevanje pomena posameznikove prehrane, saj s tem pridobi širši vpogled v klinično sliko pacienta in mu zato lahko tudi konkretneje in bolje svetuje.

Da podkrepimo zgoraj omenjen pomen prehrane, naj navedemo, da je v Sloveniji zaradi količinske in vsebinske podhranjenosti ogroženih od 5 do 15 odstotkov splošne populacije. Od tega je 40 odstotkov bolnikov, ki so bili sprejeti v bolnišnico in 60 odstotkov v negovalne ustanove. Podhranjenost in prav tako tudi debelost pa nista zdravstveni problem zgolj sami po sebi, temveč resno ovirata tudi zdravljenje drugih kroničnih bolezni, kot so na primer srčno-žilne in rakaste bolezni.

Vljudno vabljeni, da se udeležite 3. simpozija Študentske sekcije Slovenskega farmacevtskega društva: HRANA=ZDRAVILO, ki bo v soboto, 11. novembra 2017 v sivi predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.

Za vas pripravljamo zanimiv interdisciplinaren dogodek, ki bo razširil vaše znanje o pomenu prehrane pri celostni oskrbi bolnika.

Simpozij je brezplačen, udeležite se ga lahko študentje vseh letnikov Fakultete za farmacijo ter drugi člani Slovenskega farmacevtskega društva.