ŠS FFA

Študentski svet Fakultete za farmacijo (ŠS FFA) je organ študentov fakultete, ki sodeluje v komisijah oz. odborih UL FFA za reševanje vprašanj iz določenega področja. Preko let se je uveljavil kot zelo konstruktiven sogovornik pri vprašanjih, vezanih na študijski proces in širše o kakovosti UL FFA. Ustvarja mnenja o pedagoških delavcih ter jim tako omogoča izvolitev v zahtevane nazive. Je edini uradni zastopnik študentov UL FFA na vseh organizacijskih nivojih ter uspešno sodeluje v drugih organih fakultete (Senat, Upravni odbor, Komisija za študijsko področje, Akademski zbor, Komisija za kakovost). Svoje študente prav tako zastopa v okviru univerze na sejah ŠS UL.

ŠS FFA sestavljajo predstavniki letnikov (»Svetniki«) ter pridruženi člani, ki nimajo volilne pravice. Svetniki so po dva predstavnika vsakega letnika EM FAR z izjemo 5. letnika, kjer je samo en predstavnik, ter po en predstavnik vsakega letnika prvostopenjskih študijskih programov in po en predstavnik vseh letnikov vsakega študijskega programa druge stopnje. Pridruženi člani so: Glavni Erazmus tutor, Glavni koordinator tutorjev, bivši predsednik ŠS FFA in predstavniki študentov v Senatu UL FFA (3 senatorji).

Študentski svet je v svojem delovanju neodvisen, delovanje v njem je prostovoljno in kot tako seveda ni plačano. Poteka v obliki rednih sej, po potrebi pa tudi korespondenčnih. Na sejah razpravljamo o aktualnih temah in o njih podajamo mnenja ter sprejemamo sklepe.

S svojim delovanjem si prizadevamo za dobro vseh študentov naše fakultete. Med naloge ŠS spadajo:

 • zastopanje študentov in njihovih pravic v organih fakultete in univerze (svoje predstavnike imamo npr. v Senatu, Komisiji za študijske zadeve in Akademskem zboru, pa tudi v Študentskem svetu Univerze v Ljubljani)
 • podajanje študentskih mnenj o asistentih, docentih in izrednih profesorjih, ko le-ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive
 • reševanje problemov, ki nastanejo med študijskim letom, v sodelovanju z vodstvom fakultete
 • informiranje in uvajanje študentov prvih letnikov (vsako leto izdamo informativno knjižico za bruce z veliko koristnimi informacijami, sodelujemo pa tudi pri izvedbi informativnih dni za dijake 3. in 4. letnikov)
 • sodelovanje pri projektih na področju obštudijskih dejavnosti, npr. pri izvedbi mednarodnih farmacevtskih taborov, študentskega glasila Spatula.

Študentski svet Fakultete za farmacijo je tudi eden od petih subjektov (tabletk) združenja »Drug Dealer«, ki povezuje študentske organizacije na Fakulteti za farmacijo in omogoča, da si skupaj prizadevamo za čim boljši študij in čim bolj pestro življenje študentov v času študija.

Kontakt: studentski.svet@ffa.uni-lj.si

Vodstvo

  • Predsednik
  • Jaka Rotman
  • studentski.svet@ffa.uni-lj.si
  • P2133200
  • Podpredsednik
  • Jaka Vrevc Žlajpah
  • jaka.vz@gmail.com
  • P2133189
  • Tajnica
  • Damijana Roškarič
  • roskaric.damijana99@gmail.com
  • P2133208

Pridruženi člani

  • Glavni Erasmus tutor
  • Kristjan Žnidaršič
  • Glavni koordinator tutorjev
  • Luka Stegne
  • Senator
  • Jaka Rotman
  • Senator
  • Katja Bezjak
  • Senator
  • Jaka Vrevc Žlajpah
  • Bivši predsednik
  • Tilen Huzjak

Predstavniki letnikov

  • Predstavnik 1. letnika EM FAR
  • Mihael Lebar
  • Predstavnik 2. letnika EM FAR
  • Rok Oberč
  • Predstavnica 2. letnika EM FAR
  • Marjeta Lipužič
  • Predstavnik 3. letnika EM FAR
  • Blaž Mihelič
  • Predstavnik 3. letnika EM FAR
  • Gašper Grošelj
  • Predstavnik 4. letnika EM FAR
  • Jan Števančec
  • Predstavnica 4. letnika EM FAR
  • Ana Medic
  • Predstavnik 5. letnika EM FAR
  • Jaka Rotman
  • Predstavnica 1. letnika S1 LBM
  • Sara Simonič
  • Predstavnica 2. letnika S1 LBM
  • Damijana Roškarič
  • Predstavnik 3. letnika S1 LBM
  • Jaka Vrevc Žlajpah
  • Predstavnica 1. letnika S1 KOZ
  • Sandra Mikić
  • Predstavnica 2. letnika S1 KOZ
  • Kaja Fekonja
  • Predstavnica 3. letnika S1 KOZ
  • Pia Berglez
  • Predstavnica S2 LBM
  • Špela Kert
  • Predstavnica S2 INF
  • Ines Durić