Projekt InterAKCIJA

S projektom InterAKCIJA člani DŠFS ozaveščamo srednješolce in gimnazijce o posledicah ter nevarnostih interakcij alkohola, drog, hrane in drugih živil s pogosto uporabljenimi zdravili ter o nevarnosti souporabe različnih zdravil.

Namen projekta je, da mlade informiramo o nevarnih interakcijah in izobrazimo o pravilni uporabi zdravil.

Pri projektu sodelujemo z GIZ forumom, ki nam pomaga predvsem s posredovanjem literature EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).

Kampanjo smo razširili tudi na družbena omrežja Facebook in Instagram, kjer lahko dostopate do informacij o pravilni rabi zdravil, konkretnih primerov interakcij ter nasvetov o sojemanju zdravil z določenimi živili.