Članstvo

Vabimo vas, da se včlanite v Društvo študentov farmacije Slovenije in sodelujete pri naših številnih projektih.

Statut DŠFS – 9. člen
Članstvo v DŠFS je prostovoljno. Redni član ali redni član z volilno pravico DŠFS lahko postane vsak posameznik, ki izpolnjuje oba naslednja pogoja:

 • izpolni in preko spleta predloži Pristopno izjavo k članstvu v DŠFS, ki je dostopna na spletni strani DŠFS, Izvršnemu odboru DŠFS,
 • sprejme statut in ostale akte DŠFS;

in enega izmed naslednjih pogojev:

 • ima status študenta na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za farmacijo (v nadaljevanju: UL FFA)
  ali
 • je od prenehanja statusa na UL FFA minilo manj kot eno leto ali
 • ima status študenta farmacije ali s farmacijo povezane smeri na fakulteti v tujini in ima slovensko državljanstvo.

Članarina je nična.

Varovanje podatkov se izvaja v skladu z veljavnim Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Redno članstvo

Redni član DŠFS lahko postane vsak posameznik, ki ustreza pogojem iz 9. člena.

Vloga za redno članstvo

Redno članstvo z volilno pravico

Redni član z volilno pravico DŠFS lahko postane vsak posameznik, ki ustreza pogojem iz 9. člena in je aktivno udeležen v delo društva ter izkaže zanimanje za delovanje in organiziranost društva. Minimalni pogoj za pridobitev rednega članstva z volilno pravico je udeležba rednega člana na treh projektih DŠFS. To vključuje formalna mednarodna farmacevtska srečanja, izključuje pa projekte in dogodke z izključno družabno vsebino. Ustreznost kandidata za podelitev volilne pravice ugotovi Izvršni odbor DŠFS. Redni član lahko za volilno pravico zaprosi do tri dni pred napovedanim zasedanjem skupščine DŠFS.

Vloga za redno članstvo z volilno pravico

Alumni članstvo

Alumni član DŠFS postane vsak posameznik, ki je bil redni član DŠFS in član vsaj enega izmed naslednjih organov DŠFS:

 • Izvršni odbor, koordinator ali vodja projekta, Nadzorni odbor, Disciplinska komisija;
  ali je opravljal funkcijo
 • predsednik ŠSFFA
 • predsednik ali podpredsednik ŠOFFA.

Vloga za alumni članstvo