DŠFS in ŠSSFD

Društvo študentov farmacije Slovenije (DŠFS) je neprofitna in nepolitična organizacija, ki združuje študente Fakultete za farmacijo in jih zastopa v Sloveniji ter svetu že od leta 1997.

Vzporedno deluje s Študentsko sekcijo Slovenskega farmacevtskega društva (ŠSSFD), ki torej vključuje člane iz študentskih vrst in jih povezuje s Slovenskim farmacevtskim društvom (SFD). 

Vodstvo DŠFS in ŠSSFD je enako, kot je enak tudi namen delovanja: ukvarjamo se z organizacijo različnih projektov izobraževalnega ter družabnega značaja na lokalni in mednarodni ravni. Ti so namenjeni študentom Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani ter celotni farmacevtski in širši javnosti.

Aktivno se vključujemo v študentske organizacije, od slednjih smo najbolj aktivni v Evropski zvezi študentov farmacije (EPSA) in Mednarodni zvezi študentov farmacije (IPSF).

Posvečamo se obveščanju študentov Fakultete za farmacijo o možnosti vključevanja v nacionalne in mednarodne dejavnosti ter jih tako spodbujamo k obštudijskemu učenju in udejstvovanju ter prispevamo k njihovemu osebnostnemu razvoju.


Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršilni organ skupščine DŠFS, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo DŠFS v skladu s programom, ki je sprejet na skupščini DŠFS. Sprejema oz. zavrača predloge projektov za tekoče leto.

Ajda Stepišnik
Predsednica
predsednik@dsfs.si
emailfb
Tjaša Možek
Generalna sekretarka
gs@dsfs.si
emailfb
Aljaž Kranjc
Blagajnik
blagajnik@dsfs.si
emailfb
Maša Klarič
Predstavnica za stike z javnostjo
pr@dsfs.si
emailfb
Anita Golob
Predstavnica za stike z Evropsko zvezo študentov farmacije
ls.slovenia@dsfs.si
emailfb
Nuša Hameršak
Predstavnica za stike z Mednarodno zvezo študentov farmacije
cp.slovenia@dsfs.si
emailfb

Koordinatorji

Koordinatorji skrbijo za številne aktivnosti in projekte DŠFS.

Manca Kralj
Koordinatorica IPSF SEP mednarodnih strokovnih praks
seo.slovenia@dsfs.si
emailfb
Lucija Fortuna
Twinnet koordinatorica
twin.slovenia@gmail.com
emailfb
Tjaša Gaberc
Koordinatorica humanitarne skupine
humanitarna@dsfs.si
emailfb
Nina Grum
Koordinatorica strokovnih dogodkov
strokovni@dsfs.si
emailfb
Natalija Trunkelj
Koordinatorica javnih kampanj
kampanje@dsfs.si
emailfb
Eva Mlinar
Glavna urednica Spatule
spatula@dsfs.si
emailfb
Kaja Zajc
Vodja organizacijskega odbora 25. Mednarodnega poletnega farmacevtskega tabora
ipsc@dsfs.si
emailfb

Vodje projektov

Kot že ime pove, so vodje projektov odgovorne za naše večje projekte.

Leonora Prestreši
Vodja projekta InterAKCIJA
interakcija@dsfs.si
emailfb
Katarina Hauptman
Vodja projekta za zunanje zadeve
zunanje.zadeve@dsfs.si
emailfb
Meta Furlan
Vodja projektov laboratorijske biomedicine
lbm.dsfs@gmail.com
emailfb
Andraž Herman
Vodja projekta za grafično oblikovanje

grafika.dsfs@gmail.com

emailfb
Mitja Roglič
Vodja projekta Placebo

placebo.dsfs@gmail.com

emailfb
Klemen Bele
Vodja organizacijskega odbora EPSA AC 2023

epsaac2023@dsfs.si

emailfb

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je nadzorni organ DŠFS in ga sestavljajo trije člani. Nadzira materialno in finančno poslovanje DŠFS, izvajanje statuta, ostalih aktov in sklepov DŠFS, izpolnjevanje dolžnosti članov in organov DŠFS ter obveščanje članov o pomembnejših odločitvah. Nadzorni odbor skrbi tudi za vzdrževanje baze alumni članov ter redno povezovanje med njimi ter DŠFS.

Nina Janežič
Predsednica nadzornega odbora
no.predsednik.dsfs@gmail.com
emailfb
Žan Bratkovič
Član nadzornega odbora
no1.dsfs@gmail.com
emailfb
Luka Stagne
Član nadzornega odbora
no2.dsfs@gmail.com
emailfb

Disciplinska komisija

Disciplinsko komisijo (v nadaljevanju DK) sestavljajo trije člani, ki med seboj izvolijo predsednika. DK se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov DŠFS. DK za svoje delo odgovarja Izvršnemu odboru DŠFS. DK vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s »Pravilnikom o delovanju nadzornega odbora in disciplinske komisije«.

Eva Štefanec
Predsednica disciplinske komisije
dk.predsednik.dsfs@gmail.com
Emailfb
Maja Lorbek
Članica disciplinske komisije
dk0.dsfs@gmail.com
Emailfb
Eva Topler
Članica disciplinske komisije
dk1.dsfs@gmail.com
Emailfb