DŠFS in ŠSSFD

Društvo študentov farmacije Slovenije (DŠFS) je neprofitna in nepolitična organizacija, ki združuje študente Fakultete za farmacijo in jih zastopa v Sloveniji ter svetu že od leta 1997.

Vzporedno deluje s Študentsko sekcijo Slovenskega farmacevtskega društva (ŠSSFD), ki torej vključuje člane iz študentskih vrst in jih povezuje s Slovenskim farmacevtskim društvom (SFD). 

Vodstvo DŠFS in ŠSSFD je enako, kot je enak tudi namen delovanja: ukvarjamo se z organizacijo različnih projektov izobraževalnega ter družabnega značaja na lokalni in mednarodni ravni. Ti so namenjeni študentom Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani ter celotni farmacevtski in širši javnosti.

Aktivno se vključujemo v študentske organizacije, od slednjih smo najbolj aktivni v Evropski zvezi študentov farmacije (EPSA) in Mednarodni zvezi študentov farmacije (IPSF).

Posvečamo se obveščanju študentov Fakultete za farmacijo o možnosti vključevanja v nacionalne in mednarodne dejavnosti ter jih tako spodbujamo k obštudijskemu učenju in udejstvovanju ter prispevamo k njihovemu osebnostnemu razvoju.


Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršilni organ skupščine DŠFS, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo DŠFS v skladu s programom, ki je sprejet na skupščini DŠFS. Sprejema oz. zavrača predloge projektov za tekoče leto.

Nuša Hameršak
Predsednica
predsednik@dsfs.si
emailfb
Nina Grum
Generalna sekretarka
gs@dsfs.si
emailfb
Rok Videnšek Podgorelec
Blagajnik
blagajnik@dsfs.si
emailfb
Vesna Slatinek
Predstavnica za stike z javnostjo
pr@dsfs.si
emailfb
Maša Klarič
Predstavnica za stike z Evropsko zvezo študentov farmacije
ls.slovenia@dsfs.si
emailfb
Tjaša Škerl Rifelj
Predstavnica za stike z Mednarodno zvezo študentov farmacije
cp.slovenia@dsfs.si
emailfb

Koordinatorji

Koordinatorji skrbijo za številne aktivnosti in projekte DŠFS.

Bor Zabric
Koordinator IPSF SEP mednarodnih strokovnih praks
seo.slovenia@dsfs.si
emailfb
Nina Cvetko
Twinnet koordinatorica
twin.slovenia@gmail.com
emailfb
Katarina Hauptman
Koordinatorica humanitarne skupine
humanitarna@dsfs.si
emailfb
Liza Gačević
Koordinatorica strokovnih dogodkov
strokovni@dsfs.si
emailfb
Antonina Žaberl
Glavna urednica Spatule
spatula@dsfs.si
emailfb
Nastja Emeršič
Vodja organizacijskega odbora 26. Mednarodnega poletnega farmacevtskega tabora
ipsc@dsfs.si
emailfb

Vodje projektov

Kot že ime pove, so vodje projektov odgovorne za naše večje projekte.

Ana Radić
Vodja projekta InterAKCIJA
interakcija@dsfs.si
emailfb
Maša Repinc
Vodja projekta za zunanje zadeve
zunanje.zadeve@dsfs.si
emailfb
Pia Planinšek
Vodja projektov laboratorijske biomedicine
lbm.dsfs@gmail.com
emailfb
Tinkara Žula
Vodja projekta za grafično oblikovanje

grafika.dsfs@gmail.com

emailfb
Lora Gržin
Vodja projekta Placebo

placebo.dsfs@gmail.com

emailfb
Rebeka Rožnik
Vodja projektov kozmetologjie
emailfb
Serena Zheng
Vodja projekta Kapsula priložnosti
Emailfb
Matija Roth
Vodja projekta Inkubator inovativnosti
Emailfb
Tinkara Meterc
Vodja projekta javnih kampanj - Farmacevt ni trgovec
Emailfb
Eva Ivić
Vodja projekta Podcasti
Emailfb

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je nadzorni organ DŠFS in ga sestavljajo trije člani. Nadzira materialno in finančno poslovanje DŠFS, izvajanje statuta, ostalih aktov in sklepov DŠFS, izpolnjevanje dolžnosti članov in organov DŠFS ter obveščanje članov o pomembnejših odločitvah. Nadzorni odbor skrbi tudi za vzdrževanje baze alumni članov ter redno povezovanje med njimi ter DŠFS.

Tjaša Možek
Predsednica nadzornega odbora
no.predsednik.dsfs@gmail.com
emailfb
Ajda Stepišnik
Članica nadzornega odbora
no1.dsfs@gmail.com
emailfb
Meta Furlan
Članica nadzornega odbora
no2.dsfs@gmail.com
emailfb

Disciplinska komisija

Disciplinsko komisijo (v nadaljevanju DK) sestavljajo trije člani, ki med seboj izvolijo predsednika. DK se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov DŠFS. DK za svoje delo odgovarja Izvršnemu odboru DŠFS. DK vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s »Pravilnikom o delovanju nadzornega odbora in disciplinske komisije«.

Aljaž Kranjc
Predsednik disciplinske komisije
dk.predsednik.dsfs@gmail.com
Emailfb
Kemen Bele
Član disciplinske komisije
dk0.dsfs@gmail.com
Emailfb
Manca Kralj
Članica disciplinske komisije
dk1.dsfs@gmail.com
Emailfb