DŠFS in ŠSSFD

Društvo študentov farmacije Slovenije (DŠFS) je neprofitna in nepolitična organizacija, ki združuje študente Fakultete za farmacijo in jih zastopa v Sloveniji ter svetu že od leta 1997.

Vzporedno deluje s Študentsko sekcijo Slovenskega farmacevtskega društva (ŠSSFD), ki torej vključuje člane iz študentskih vrst in jih povezuje s Slovenskim farmacevtskim društvom (SFD). 

Vodstvo DŠFS in ŠSSFD je enako, kot je enak tudi namen delovanja: ukvarjamo se z organizacijo različnih projektov izobraževalnega ter družabnega značaja na lokalni in mednarodni ravni. Ti so namenjeni študentom Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani ter celotni farmacevtski in širši javnosti.

Aktivno se vključujemo v študentske organizacije, od slednjih smo najbolj aktivni v Evropski zvezi študentov farmacije (EPSA) in Mednarodni zvezi študentov farmacije (IPSF).

Posvečamo se obveščanju študentov Fakultete za farmacijo o možnosti vključevanja v nacionalne in mednarodne dejavnosti ter jih tako spodbujamo k obštudijskemu učenju in udejstvovanju ter prispevamo k njihovemu osebnostnemu razvoju.


Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršilni organ skupščine DŠFS, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo DŠFS v skladu s programom, ki je sprejet na skupščini DŠFS. Sprejema oz. zavrača predloge projektov za tekoče leto.

Nejc Ajlec
Predsednik
predsednik@dsfs.si
emailfb
Mojca Gojčič
Generalna sekretarka
gs@dsfs.si
emailfb
Tilen Huzjak
Blagajnik
blagajnik@dsfs.si
emailfb
Tomaž Zupan
Predstavnik za stike z javnostjo
pr@dsfs.si
emailfb
Sanja Martinović
Predstavnica za stike z Evropsko zvezo študentov farmacije
ls.slovenia@dsfs.si
emailfb
Klemen Bele
Predstavnik za stike z Mednarodno zvezo študentov farmacije
cp.slovenia@dsfs.si
emailfb

Koordinatorji

Koordinatorji skrbijo za številne aktivnosti in projekte DŠFS.

Nadine Lah
Koordinatorica IPSF SEP mednarodnih strokovnih praks
seo.slovenia@dsfs.si
emailfb
Tjaša Možek
Twinnet koordinatorica
twin.slovenia@gmail.com
emailfb
Ajda Stepišnik
Koordinatorica humanitarne skupine
humanitarna@dsfs.si
emailfb
Domen Ian Morovič
Koordinator strokovnih večerov
strokovni@dsfs.si
emailfb
Žan Vodopivc
Koordinator javnih kampanj
kampanje@dsfs.si
emailfb
Eva Simončič
Glavna urednica Spatule
spatula@dsfs.si
emailfb
Anita Golob
Vodja organizacijskega odbora 23. Mednarodnega poletnega farmacevtskega tabora
ipsc@dsfs.si
emailfb

Vodje projektov

Kot že ime pove, so vodje projektov odgovorne za naše večje projekte.

Mima Pruš
Vodja projekta InterAKCIJA
interakcija@dsfs.si
emailfb
Alja Urbanček
Vodja projekta Kapsula priložnosti
kapsula.priloznosti@gmail.com
emailfb
Jan Števančec
Vodja projekta Inkubator inovativnosti
inkubator.dsfs@gmail.com
emailfb
Špela Marzidovšek
Vodja projekta za zunanje zadeve
zunanje.zadeve@dsfs.si
emailfb
Špela Lavrič
Vodja projektov laboratorijske biomedicine
lbm.dsfs@gmail.com
emailfb
Eva Štefanec
Vodja projektov kozmetologije
kozmetologija.dsfs@gmail.com
emailfb

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je nadzorni organ DŠFS in ga sestavljajo trije člani. Nadzira materialno in finančno poslovanje DŠFS, izvajanje statuta, ostalih aktov in sklepov DŠFS, izpolnjevanje dolžnosti članov in organov DŠFS ter obveščanje članov o pomembnejših odločitvah. Nadzorni odbor skrbi tudi za vzdrževanje baze alumni članov ter redno povezovanje med njimi ter DŠFS.

Nuša Japelj
Predsednica nadzornega odbora
no.predsednik.dsfs@gmail.com
emailfb
Nina Janežič
Članica nadzornega odbora
no1.dsfs@gmail.com
emailfb
Špela Bizjak
Članica nadzornega odbora
no2.dsfs@gmail.com
emailfb

Disciplinska komisija

Disciplinsko komisijo (v nadaljevanju DK) sestavljajo trije člani, ki med seboj izvolijo predsednika. DK se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov DŠFS. DK za svoje delo odgovarja Izvršnemu odboru DŠFS. DK vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s »Pravilnikom o delovanju nadzornega odbora in disciplinske komisije«.

Ana Medic
Predsednica disciplinske komisije
dk.predsednik.dsfs@gmail.com
Emailfb
Špela Marzidovšek
Članica disciplinske komisije
dk0.dsfs@gmail.com
Emailfb
Maja Badovinac
Članica disciplinske komisije
dk1.dsfs@gmail.com
Emailfb