Placebo

V študijskem letu 2020/2021 smo nekdanji člani uredniškega odbora Spatula ustvarili posebno izdajo glasila z imenom Strokovna Spatula, kjer smo zbrali strokovne članke na temo virusa Sars-CoV-2 in bolezni Covid-19. Z željo, da negujemo strokovno pisanje in poglabljamo znanje z biomedicinskega področja med študenti Fakultete za farmacijo, smo se odločili, da projekt dobi novo podobo in ime. V študijskem letu 2021/2022 smo tako izdali prvo strokovno revijo Društva študentov farmacije Slovenije in Študentske sekcije Slovenskega farmacevtskega društva z imenom Placebo.

Placebo je strokovna revija Društva študentov farmacije Slovenije in Študentske sekcije Slovenskega farmacevtskega društva, h kateri s strokovnimi prispevki prispevamo vsi študenti Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Strokovna revija izhaja enkrat letno in je dvojno slepo recenzirana. Članki sledijo Navodilom za pisce strokovnih člankov strokovne revije Placebo.

V tiskani obliki jo lahko dobite na vsaki bolje založeni polici na Fakulteti za farmacijo in v študentski sobici. V digitalni obliki pa je dostopna na povezavi:

Placebo, strokovna revija Društva študentov farmacije Slovenije in Študentske sekcije Slovenskega farmacevtskega društva

Glavni urednik: Lora Gržin, placebo@dsfs.si

Uredniški odbor: Lora Gržin, Eva Mlinar, Melanie Jozić, Brina Jakopič, Natalija Trunkelj, Vesna Slatinek, Maja Cvetanoska, Nina Veber

Lektoriranje: Lektoriranje in jezikovno svetovanje, Jasmina Vajda Vrhunec, s. p., Jasmina Vajda Vrhunec

Oblikovanje: EVING, Eva Veber, s.p., Eva Veber

Tisk: PARTNER GRAF zelena tiskarna d.o.o.

ISSN: 2820-5006

E-ISSN: 2820-5014

Strokovna revija je vpisana v register javnih glasil pod št. 2508.

Fakulteta za farmacijo, DŠFS in ŠSSFD, Placebo, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

Opomba: Vsebina glasila Placeba ni sponzorirana s strani pokroviteljev DŠFS in ŠSSFD, katerih oglase objavljamo.

Uredniški odbor Placeba

Lora Gržin
Vodja projekta Placebo
Brina Jakopič
Članica uredniškega odbora Placeba
Eva Mlinar
Članica uredniškega odbora Placeba
Melanie Jozić
Članica uredniškega odbora Placeba
Maja Cvetanoska
Članica uredniškega odbora Placeba
Natalija Trunkelj
Članica uredniškega odbora Placeba
Vesna Slatinek
Članica uredniškega odbora Placeba
Nina Veber
Članica uredniškega odbora Placeba
fb