Twinnet

Twinnet je krajši program mobilnosti, v katerem sodelujejo društva, ki so člani EPSA. Običajno gre za dve manjši skupini študentov, ki se med seboj obiščeta najprej v eni izmed sodelujočih držav in nato še v drugi. Udeleženci spoznajo, kako poteka študij farmacije v drugi državi ter kako se razlikuje njihov tipični študentski dan od našega. S tem se spodbuja medkulturno zavedanje, izmenjava znanja in izkušenj ter mobilnost študentov.

Če vas zanima sodelovanje ali pa sam projekt na splošno, pišite na: twinslovenia@gmail.com.


Nina Cvetko
Twinnet koordinatorica
twin.slovenia@gmail.com
emailfb