Uradne izjave

Ciljano, poglobljeno in preučeno ozaveščanje o (javno)zdravstveni problematiki na podlagi prej izvedenih anketnih in/ali drugih raziskav, ki ponujajo strokovne izsledke, je prihodnost javno(zdravstvene) sfere. 

Uradne izjave omogočajo, da podjetje ali ustanova poda strokovno mnenje in/ali ugotovitev na predvidoma kritičnih področjih (zdravstva). Takšna izjava v osnovi podaja krajši pregled problematike, jo postavi v širši okvir, izpostavi možnosti izboljšanja in predlaga mnogokatere intervencije. Podajanje mnenja ali izpostavljanje dejstev o tematiki, zapisani v uradni izjavi, opredeli podjetje/ustanovo na svetovni karti, izboljša predstavitev vizije podjetja/ustanove, njegovo poslanstvo in cilje, h katerim stremi.

Implementacija vseh ugotovitev, zapisanih v uradni izjavi, se lahko izvaja na različne načine. Širom sveta poznan način so zagotovo javne kampanje (podrobneje zapisane v drugem razdelku). 

Področje pisanja in implementacije uradnih izjav je v procesu razvijanja in nadgradnje; ne samo pri nas, vendar široma po svetu. 

Uradne izjave DŠFS:


Maša Repinc
Vodja projekta za zunanje zadeve
zunanje.zadeve@dsfs.si
emailfb