IPSF

Mednarodna zveza študentov farmacije (International Pharmaceutical Students’ Federation – IPSF) je bila ustanovljena leta 1949 v Londonu.  Ob ustanovitvi je štela le osem članic, sedaj pa predstavlja približno 500.000 študentov ter mladih diplomantov farmacije v 92 državah po vsem svetu. Zveza IPSF je vodilna mednarodna organizacija, ki zagovarja študente farmacije pri promociji izboljšanja javnega zdravja z zagotavljanjem informacij, izobraževanj, mreženja in številnih publikacij ter poklicne dejavnosti.

IPSF se osredotoča predvsem na področja javnega zdravja, farmacevtskega izobraževanja in poklicnega ter strokovnega razvoja. Pobude vključujejo različne javne kampanje, raziskave o problemih v izobrazbi farmacevtov in razvoju delovne sile, pisanje uradnih izjav, programe izmenjav (Student Exchange Programme – SEP), organizacijo regionalnih ter mednarodnih kongresov in simpozijev ter publikacij, kot so IPSF Pharmacy Education Newsletter (PEN), Newsletter in Phuture.

IPSF vzdržuje dobre odnose z World Health Organization (WHO), United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) in z Economic Social Council of the United Nations (UN ECOSOC). Prav tako pa je tudi v tesnem sodelovanju z International Pharmaceutical Federation (FIP).

Med študenti so zagotovo najbolj priljubljene SEP mednarodne strokovne prakse:

Dodatne informacije so na voljo na uradni spletni strani, vedno pa se lahko obrnete tudi na slovenskega predstavnika za stike z IPSF.


Tjaša Škerl Rifelj
Predstavnica za stike z Mednarodno zvezo študentov farmacije
cp.slovenia@dsfs.si
emailfb