Spatula


Spatula je glasilo Študentske sekcije Slovenskega farmacevtskega društva, katerega vsebino ustvarjamo vsi študentje Fakultete za farmacijo. Namenjeno je seznanjanju študentov in strokovne javnosti o aktualnih temah s področja farmacije, laboratorijske biomedicine, kozmetologije in sorodnih panog ter o obštudijskem dogajanju na fakulteti. Glasilo izide trikrat na študijsko leto. Spatula vsebuje poleg recenziranih strokovnih člankov in poročil o družabnih ter strokovnih projektih tudi intervjuje z vidnimi osebami s področja farmacije, prispevke o strokovnih praksah v tujini in o študijskih izmenjavah, ki študente seznanjajo z možnostmi za mednarodno udejstvovanje, ter razne druge vsebine.

Ob izidu lahko svojo številko dobite na vsaki bolje založeni polici na Fakulteti za farmacijo, v študentski sobici in v digitalni obliki:

S klikom na naslednji gumb, se vam odpre povezava do obrazca za oddajo anekdote, ki bo objavljena v Spatuli. Vsi prispevki bodo objavljeni anonimno.

Spatula, glasilo Študentske sekcije Slovenskega farmacevtskega društva

Glavna urednica: Eva Mlinar, spatula@dsfs.si

Uredniški odbor: Eva Mlinar, Anja Dremelj, Anja Tršek, Maša Klarič, Nina Simšič, Nina Gradišek, Nina ŽaberlNina Grum, Ajda Stepišnik, Tjaša Škerl Rifelj, Eva Mlinar, Lucija Pišek, Tilen Čuš, Nina Gradišek

Lektoriranje: Lektoriranje in jezikovno svetovanje, Jasmina Vajda Vrhunec, s. p., Jasmina Vajda Vrhunec

Oblikovanje: EVING, Eva Veber, s.p., Eva Veber

Tisk: PARTNER GRAF zelena tiskarna d.o.o.

ISSN: 1408-7650. (Glasilo je vpisano v register javnih glasil pod št. 1459.)

Fakulteta za farmacijo, ŠSSFD, Spatula, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

Opomba: Vsebina glasila Spatula ni sponzorirana s strani pokroviteljev DŠFS in ŠSSFD, katerih oglase objavljamo.


Uredniški odbor Spatule

Antonina Žaberl
Glavna urednica Spatule
spatula@dsfs.si
emailfb
Tjaša Škerl Rifelj
Članica uredniškega odbora Spatule
fb
Anja Dremelj
Članica uredniškega odbora Spatule
fb
Anja Tršek
Članica uredniškega odbora Spatule
fb
Nika Simšič
Članica uredniškega odbora Spatule
fb
Nina Gradišek
Članica uredniškega odbora Spatule
fb
Nina Žaberl
Članica uredniškega odbora Spatule
fb