Spatula


Spatula je glasilo Študentske sekcije Slovenskega farmacevtskega društva, namenjeno seznanjanju študentov Fakultete za farmacijo in strokovne javnosti o aktualnih temah s področja farmacije, laboratorijske biomedicine, kozmetologije in sorodnih panog ter o obštudijskem dogajanju na fakulteti. Glasilo izide trikrat na študijsko leto. Spatula vsebuje poleg recenziranih strokovnih člankov in poročil o družabnih ter strokovnih projektih tudi intervjuje z vidnimi osebami s področja farmacije, prispevke o strokovnih praksah v tujini in o študijskih izmenjavah, ki študente seznanjajo z možnostmi za mednarodno udejstvovanje, ter razne druge vsebine.

Ob izidu lahko svojo številko dobite na vsaki bolje založeni polici na Fakulteti za farmacijo, v študentski sobici in v digitalni obliki:

S klikom na naslednji gumb, se vam odpre povezava do obrazca za oddajo anekdote, ki bo objavljena v Spatuli. Vsi prispevki bodo objavljeni anonimno.

Spatula, glasilo Študentske sekcije Slovenskega farmacevtskega društva

Glavna urednica: Eva Simončič, spatula@dsfs.si

Uredniški odbor: Eva Simončič, Tilen Čuš, Nina Grum, Tilen Huzjak, Manca Jernejc, Mitja Roglič, Anamarija Tušar

Lektoriranje: Lektoriranje in jezikovno svetovanje, Jasmina Vajda Vrhunec, s. p., Jasmina Vajda Vrhunec

Oblikovanje: EVING, Eva Veber, s.p., Eva Veber

Tisk: PARTNER GRAF zelena tiskarna d.o.o.

ISSN: 1408-7650. (Glasilo je vpisano v register javnih glasil pod št. 1459.)

Fakulteta za farmacijo, ŠSSFD, Spatula, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

Opomba: Vsebina glasila Spatula ni sponzorirana s strani pokroviteljev DŠFS in ŠSSFD, katerih oglase objavljamo.


Uredniški odbor Spatule

Eva Simončič
Glavna urednica Spatule
spatula@dsfs.si
emailfb
Anamarija Tušar
Članica uredniškega odbora Spatule
fb
Manca Jernejc
Članica uredniškega odbora Spatule
fb
Nina Grum
Članica uredniškega odbora Spatule
fb
Tilen Huzjak
Član uredniškega odbora Spatule
fb
Tilen Čuš
Član uredniškega odbora Spatule
fb
Mitja Roglič
Član uredniškega odbora Spatule
fb