SFD

Slovensko farmacevtsko društvo (SFD) se zavzema za povezovanje farmacevtov, ki se je začelo že leta 1945, pravno-formalno podlago za ustanovitev samostojnega društva pa je dobilo leta 1950. Od vsega začetka se člani znotraj društva združujejo v podružnice po regionalnem načelu in v sekcije po strokovnem interesu. Danes aktivnosti potekajo v 9 podružnicah in 12 sekcijah.

Od leta 1975 Društvo najbolj zaslužnim slovenskim farmacevtom podeljuje Minařikova odličja, od leta 1990 Minařikova priznanja.
Delovanje društva urejajo društveni akti, člane društva zavezuje tudi kodeks farmacevtske etike.

Društvo za člane organizira različne oblike dopolnilnih strokovnih izpolnjevanj.

Na mednarodni ravni organizirajo sekcije društva znanstvene simpozije, ki potekajo običajno pod pokroviteljstvom mednarodnih organizacij, v katere je društvo včlanjeno.

  • FIP – Mednarodna federacija farmacevtov,
  • EUFEPS – Evropska federacija farmacevtskih znanosti,
  • ESCP – Evropsko društvo kliničnih farmacevtov,
  • EAHP – Evropska zveza bolnišničnih lekarn in
  • EFMC – Evropska federacija za medicinsko kemijo.

Slovensko farmacevtsko društvo izdaja tudi svojo publikacijo, Farmacevtski vestnik.

Slovensko farmacevtsko društvo poleg strokovnih organizira tudi različne družabne prireditve, ki dodatno krepijo povezovalno vlogo društva.

Člani prejemajo Farmacevtski vestnik, imajo možnost udeležbe na strokovnih in družabnih srečanjih podružnic in sekcij in popust pri plačilu kotizacije na vseh prireditvah SFD.

Ena izmed sekcij je Študentska sekcija Slovenskega farmacevtskega društva (ŠSSFD), ki združuje člane iz študentskih vrst in deluje od leta 1976. Trdna vez s Slovenskim farmacevtskim društvom sekciji ponuja ogromno oporo in spodbudo za nadaljnje kakovostno delovanje.