InterAKCIJA

InterAKCIJA je projekt Društva študentov farmacije Slovenije, kjer si naši študenti prizadevajo za ozaveščanje o pravilni uporabi zdravil in interakcijah med zdravili. Cilj projekta je, da se javnosti predstavi pomembnost interakcij in njihove morebitne neželene učinke na njihovo telo in zdravje.

V okviru projekta tedensko izhajajo članki na Facebook in Instagram profilu Projekt InterAKCIJA, kjer obravnavamo različne vrste interakcij med zdravili samimi, med zdravili in alkoholom, med zdravili in živili ter med zdravili in drogami.

Poleg tega, se tekom študijskega leta izvaja tudi javna kampanja na srednjih šolah, gimnazijah in v študentskih klubih, kjer študenti obiščejo dijake na šolah in jim tam v sklopu delavnice osebno predavajo, se z njimi pogovarjajo in izmenjujejo izkušnje povezane s tematiko.

Maja 2023 je v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo v Ljubljani, UNESCO in Slovenske antidopinške organizacije SLOADO izšla tudi brošura Zdravila in Mladi, katere cilj je mladim še pobližje predstaviti pomen varne uporabe zdravil.

Za vsak vprašanja v zvezi s projektom InterAKCIJA smo vam dosegljivi na elektronskem naslovu: interakcija.dsfs@gmail.com

Na našem YouTube kanalu je na voljo tudi posnetek Strokovnega večera na temo InterAKCIJA:


Ekipa projekta InterAKCIJA

Ana Radić
Vodja projekta InterAKCIJA
interakcija.dsfs@gmail.com
emailfb
Anja Beras
Članica projekta InterAKCIJA
Gruša Rajković
Članica projekta InterAKCIJA
Hana Galić
Članica projekta InterAKCIJA
Matic Božič
Član projekta InterAKCIJA
Kaja Bizjak
Članica projekta InterAKCIJA
Ljupka Pavlova
Članica projekta InterAKCIJA
Maja Kragelj
Članica projekta InterAKCIJA
Manca Špegel
Članica projekta InterAKCIJA
Mia Malinger
Članica projekta InterAKCIJA
Mihael Lebar
Član projekta InterAKCIJA
Ula Stres
Članica projekta InterAKCIJA
Zala Pestotnik
Članica projekta InterAKCIJA
Julija Artiček Jovan
Članica projekta InterAKCIJA
Lea Rečnik
Članica projekta InterAKCIJA
Tina Sajič
Članica projekta InterAKCIJA