InterAKCIJA

InterAKCIJA je projekt Društva študentov farmacije Slovenije, kjer si naši študenti prizadevajo za ozaveščanje o pravilni uporabi zdravil in interakcijah med zdravili. Cilj projekta je, da se javnosti predstavi pomembnost interakcij in njihove morebitne neželene učinke na njihovo telo in zdravje.

V okviru projekta tedensko izhajajo članki na Facebook in Instagram profilu Projekt InterAKCIJA, kjer obravnavamo različne vrste interakcij med zdravili samimi, med zdravili in alkoholom, med zdravili in živili ter med zdravili in drogami.

Poleg tega, se tekom študijskega leta izvaja tudi javna kampanja na srednjih šolah, gimnazijah in v študentskih klubih, kjer študenti obiščejo dijake na šolah in jim tam v sklopu delavnice osebno predavajo, se z njimi pogovarjajo in izmenjujejo izkušnje povezane s tematiko.

Maja 2023 je v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo v Ljubljani, UNESCO in Slovenske antidopinške organizacije SLOADO izšla tudi brošura Zdravila in Mladi, katere cilj je mladim še pobližje predstaviti pomen varne uporabe zdravil.

Za vsak vprašanja v zvezi s projektom InterAKCIJA smo vam dosegljivi na elektronskem naslovu: interakcija.dsfs@gmail.com

Na našem YouTube kanalu je na voljo tudi posnetek Strokovnega večera na temo InterAKCIJA:


Ekipa projekta InterAKCIJA

Leonora Prestreši
Vodja projekta InterAKCIJA
interakcija.dsfs@gmail.com
emailfb
Andraž Herman
Član projekta InterAKCIJA
fb
Ana Radić
Članica projekta InterAKCIJA
fb
Antonina Žaberl
Članica projekta InterAKCIJA
fb
Matic Božič
Član projekta InterAKCIJA
fb
Brina Jakopič
Članica projekta InterAKCIJA
fb
Jovana Rakićević
Članica projekta InterAKCIJA
fb
Lucija Golob
Članica projekta InterAKCIJA
fb
Alja Anžlovar
Članica projekta InterAKCIJA
fb
Amadeja Mencin
Članica projekta InterAKCIJA
fb
Sara Šarlah
Članica projekta InterAKCIJA
fb
Pia Kramberger
Članica projekta InterAKCIJA
fb
Tina Pliberšek
Članica projekta InterAKCIJA
fb
Veronika Zavadlav
Članica projekta InterAKCIJA
fb
Nina Veber
Članica projekta InterAKCIJA
fb
Nastja Emeršič
Članica projekta InterAKCIJA
fb
Tajda Prislan
Članica projekta InterAKCIJA
Fb