EPSA

Evropska zveza študentov farmacije (European Pharmaceutical Students’ Association) oz. EPSA je nepolitična, nevladna, neprofitna in neverska organizacija, ki trenutno predstavlja preko 100.000 študentov farmacije iz 45 pridruženih društev, ki so iz 37 različnih evropskih držav. V EPSA kot polnopravna članica aktivno sodeluje tudi Slovenija kot ŠSSFD (Študentska sekcija Slovenskega farmacevtskega društva) in predstavlja slovenske študente Fakultete za farmacijo.

Njen cilj je razviti zanimanje in mnenje evropskih študentov farmacevtskih ved in jih spodbujati k medsebojnemu sodelovanju. To lepo opisuje tudi EPSA moto: Pripeljati skupaj farmacijo, študente in znanje (Bringing pharmacy, students and knowledge together).

Organiziranost:

  • Generalna skupščina je najvišji organ EPSA in zaseda dvakrat letno v okviru Letnega kongresa oziroma Jesenske skupščine. Sestavljajo jo uradni delegati vseh članic EPSA, med njimi tudi dva predstavnika Slovenije.
  • Predstavnik za stike z EPSA (Liaison secretary, LS) je izvoljen s strani organizacije, ki je članica EPSA. Zagotavlja ustrezno implementacijo projektov EPSA na lokalni ravni in komunikacijo med nacionalno organizacijo in izvršnim odborom EPSA. Tudi ŠSSFD vsako leto izvoli svojega LS-a, ki je del izvršnega odbora ŠSSFD in generalne skupščine EPSA.
  • EPSA Team je ekipa študentov farmacije iz držav članic, ki je izvoljena vsako leto na Letnem kongresu EPSA. Vodi jo izvršni odbor, njen del pa so tudi koordinatorji posameznih področij. Slovenski študenti že vrsto let opravljajo različne funkcije. Ekipa EPSA projekte razvija na centralni ravni. Več o članih in njihovih področjih dela je na voljo na uradni spletni strani.
  • Sedež EPSA je v Bruslju v Belgiji, kjer stalno živi Podpredsednik za zunanje zadeve, ki dela v pisarnah Farmacevstke skupine Evropske Unije (PGEU – Pharmaceutical Group of European Union) in sodeluje pri promociji vloge farmacevta kot ključnega akterja na področju zdravja.
  • Vse članice EPSA izvolijo tudi IMP koordinatorja. Njegova naloga je promocija IMP mest študentom ter iskanje potencialnih novih IMP mest.

Pomembnejši projekti:

Več o Twinnetu izveste tudi tukaj:

Lifelong Learning Certificate (LLC) je projekt, s katerim lahko dokumentirate svoje izobraževanje, ki ni del osnovnega učnega načrta. Certifikat lahko pridobi vsak študent, ki se udeleži vsaj dveh EPSA dogodkov in vsaj enega zunanjega dogodka, ki je potrjen s strani EPSA. Med slednje se uvrščajo tudi Mednarodni poletni farmacevtski tabor in podobni dogodki, ki jih organizira ŠSSFD, popoln seznam dogodkov s celotne Evrope pa je na voljo na uradni spletni strani EPSA.

Poleg naštetega EPSA organizira tudi vseevropske javne kampanje, izobraževanje trenerjev mehkih veščin …

Dogodki, ki se jih kot študentje Fakultete za farmacijo lahko udeležite:

  • Letni kongres je srečanje 200–400 evropskih študentov farmacevtskih ved. Vsako leto se odvija v drugi državi članici. Ponuja vam delavnice, predavanja in simpozije na določeno zdravstveno temo, delavnice mehkih veščin, druženje s študenti s celotne Evrope, nepozabne zabave, ogled tujega mesta, njegov del pa je tudi Generalna skupščina. To je tudi dogodek na katerem se izteče mandat vodstva EPSA in izvolijo novi funkcionarji.
  • Jesenska skupščina je drugi najpomembnejši EPSA dogodek in je po vsebini zelo podobna Letnemu kongresu, le da se odvija v jesenskih mesecih.
  • Letna recepcija se vsako leto odvija v Evropskem parlamentu v Bruslju. Služi kot predstavitev dejavnosti EPSA zunanjim telesom, kot so profesionalne organizacije in Evropske zveze.
  • Poletna univerza je bolj neformalen dogodek, na katerem se lahko udeležite delavnic, predavanj in simpozijev o določeni farmacevtski temi ter delavnic mehkih veščin, prav tako pa nepozabnega družabnega programa. Vsako leto ga v poletnih mesecih gosti druga država članica.

EPSA podpira tudi ogromno drugih dogodkov, ki jih organizira sama oziroma posamezne organizacije članice ali pa zunanji partnerji.

Dodatne informacije so na voljo na uradni spletni strani, vedno pa se lahko obrnete tudi na slovenskega predstavnika za stike z EPSA.


Maša Klarič
Predstavnica za stike z Evropsko zvezo študentov farmacije
ls.slovenia@dsfs.si
emailfb