ŠOFFA

ŠOFFA ali Študentska organizacija Fakultete za farmacijo je ena izmed podružnic družine ŠOU v Ljubljani, kakršno ima vsaka fakulteta Univerze v Ljubljani.

Na naši fakulteti tesno sodeluje z Društvom študentov Farmacije Slovenije in Študentskim svetom Fakultete za Farmacijo v okviru Drug Dealer.

V sklopu tega društva člani ŠOFFA organizirajo in pomagajo pri organizaciji projektov, predsednik in podpredsednik pa poleg organizacije sodelujeta tudi na ŠOU kot poslanca v Študentskem zboru Študentske organizacije v Ljubljani.

Člani tega organa se dobivajo na sejah, na katerih razpravljajo o organizaciji projektov in o finančnih strukturah le-teh. Mandat traja enako za vse člane, in sicer dve leti od izvolitve na študentskih volitvah.

Pišete nam lahko na: soffa.sou@gmail.com


Člani ŠOFFA

Lana Svečko
Predsednica ŠOFFA in poslanka v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani

lana.svecko@gmail.com

emailfb
Lara Tepeš
Podpredsednica ŠOFFA in poslanec v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani

lara.tepes@gmail.com

emailfb
Juš Navratil
Predstavnik za interesno področje športa in turizma
emailfb
David Vuk
Predstavnik za interesno področje kulture in založništva
emailfb
Ljupka Pavlova
Predstavnica za interesno področje izobraževanja
emailfb
Luka Podboršek
Predstavnik za interesno področje mednarodnega sodelovanja
emailfb