EPSA

Opis
Twinnet
IMP

epsa-log-250x242Evropska zveza študentov farmacije (European  Pharmaceutical Students’ Association) oz. EPSA je nepolitična, nevladna, neprofitna in neverska organizacija, ki trenutno predstavlja preko 100.000 študentov farmacije iz 45 pridruženih društev, ki so iz 37 različnih evropskih držav. V EPSA kot polnopravna članica aktivno sodeluje tudi Slovenija kot ŠSSFD (Študentska sekcija Slovenskega farmacevtskega društva) in predstavlja vas, slovenske študente Fakultete za farmacijo.

Njen cilj je razviti zanimanje in mnenje evropskih študentov farmacevtskih ved in jih spodbujati k medsebojnemu sodelovanju. To lepo opisuje tudi EPSA moto: Pripeljati skupaj farmacijo, študente in znanje (Bringing pharmacy, students and knowledge together).

Organiziranost:

 • Generalna skupščina je najvišji organ EPSA in zaseda dvakrat letno v okviru Letnega kongresa oziroma Jesenske skupščine. Sestavljajo jo uradni delegati vseh članic EPSA, med njimi tudi dva predstavnika Slovenije.
 • Predstavnik za stike z EPSA (Liaison secretary a.k.a. LS) je izvoljen s strani organizacije, ki je članica EPSA. Zagotavlja ustrezno implementacijo projektov EPSA na lokalni ravni in komunikacijo med nacionalno organizacijo in izvršnim odborom EPSA. Tudi ŠSSFD vsako leto izvoli svojega LS, ki je del izvršnega odbora ŠSSFD in generalne skupščine EPSA.
 • EPSA Team je ekipa študentov farmacije iz držav članic, ki je izvoljena vsako leto na Letnem kongresu EPSA. Vodi jo izvršni odbor, njen del pa so tudi koordinatorji posameznih področij. Slovenski študenti že vrsto let opravljajo različne funkcije. Ekipa EPSA projekte razvija na centralni ravni. Več o članih in njihovih področjih dela je na voljo na uradni spletni strani.
 • Sedež EPSA je v Bruslju v Belgiji, kjer stalno živi Podpredsednik za zunanje zadeve, ki dela v pisarnah Farmacevstke skupine Evropske Unije (PGEU – Pharmaceutical Group of European Union) in sodeluje pri promociji vloge  farmacevta kot ključnega akterja na področju zdravja.
 • Vse članice EPSA izvolijo tudi IMP koordinatorja. Njegova naloga je promocija IMP mest študentom ter iskanje potencialnih novih IMP mest.

Pomembnejši projekti:

 • Twinnet je projekt izmenjav med organizacijami članicami, ki je sestavljen iz obiska tuje države in izobraževalnega dela. ŠSSFD je med bolj aktivnimi društvi v tem projektu. Če vas zanima sodelovanje ali pa sam projekt na splošno, pišite na: twinslovenia@gmail.com.
 • Individual Mobility Project (IMP)
 • Lifelong Learning Certificate (LLC) je projekt, s katerim lahko dokumentirate svoje izobraževanje, ki ni del osnovnega učnega načrta. Certifikat lahko pridobi vsak študent, ki se udeleži vsaj dveh EPSA dogodkov in vsaj enega zunanjega dogodka, ki je potrjen s strani EPSA. Med slednje se uvrščajo tudi Mednarodni poletni farmacevtski tabor in podobni dogodki, ki jih organizira ŠSSFD, popoln seznam dogodkov s celotne Evrope pa je na voljo na uradni spletni strani EPSA.
 • Poleg naštetega EPSA organizira tudi vseevropske javne kampanje, izobraževanje trenerjev mehkih veščin…

Dogodki, ki se jih kot študentje Fakultete za farmacijo lahko udeležite:

 • Letni kongres je srečanje 200-400 evropskih študentov farmacevtskih ved. Vsako leto se odvija v drugi državi članici. Ponuja vam delavnice, predavanja in simpozije na določeno zdravstveno temo, delavnice mehkih veščin, druženje s študenti s celotne Evrope, nepozabne zabave, ogled tujega mesta, njegov del pa je tudi Generalna skupščina. To je tudi dogodek na katerem se izteče mandat vodstva EPSA in izvolijo novi funkcionarji.
 • Jesenska recepcija je drugi najpomembnejši EPSA dogodek in je po vsebini zelo podobna Letnemu kongresu, le da se odvija v jesenskih mesecih.
 • Letna recepcija se vsako leto odvija v Evropskem parlamentu v Bruslju. Služi kot predstavitev dejavnosti EPSA zunanjim telesom, kot so profesionalne organizacije in Evropske zveze.
 • Poletna univerza je bolj neformalen dogodek, na katerem se lahko udeležite delavnic, predavanj in simpozijev o določeni farmacevtski temi ter delavnic mehkih veščin, prav tako pa nepozabnega družabnega programa. Vsako leto ga v poletnih mesecih gosti druga država članica.
 • EPSA podpira tudi ogromno drugih dogodkov, ki jih organizira sama oziroma posamezne organizacije članice ali pa zunanji partnerji.

Dodatne informacije so na voljo na uradni spletni strani, vedno pa se lahko obrnete tudi na slovenskega predstavnika za stike z EPSA.

Člani

  • Predstavnica za stike z Evropsko zvezo študentov farmacije
  • Mojca Gojčič
  • ls.slovenia@dsfs.si
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Mobility Coordinator
  • Kristjan Žnidaršič
  • mobility@epsa-online.org

Twinnet

Twinnet je krajši program mobilnosti, v katerem sodelujejo društva, ki so člani EPSA. Običajno gre za dve manjši skupini študentov, ki se med seboj obiščeta najprej v eni izmed sodelujočih držav in nato še v drugi. Udeleženci spoznajo, kako poteka študij farmacije v drugi državi ter kako se razlikuje njihov tipični študentski dan od našega. S tem se spodbuja medkulturno zavedanje, izmenjava znanja in izkušenj ter mobilnost študentov.

Člani

  • Twinnet koordinatorica
  • Sanja Martinović
  • twinslovenia@dsfs.si
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMP

IMP-Logo
Kaj je IMP?
IMP je projekt organizacije EPSA z namenom, da omogoča študentom, absolventom in mladim diplomantom delovne izkušnje v tujini v obliki plačanih pripravništev. Vizija projekta je omogočanje praktičnih izkušenj in širšega vpogleda v farmacevtsko stroko na vseh njenih področjih. To vizijo uresničuje na Evropski ravni z mrežo koordinatorjev po državah, ki pomagajo pri reševanju izzivov bivanja v tujih državah. IMP želi razširiti idejo, da so prakse v tujini bogata izkušnja in da bivanje oziroma potovanje v tujino ni ovira. Pri iskanju IMP mest je naš cilj, da zagotovimo plačilo, ki omogoča normalno bivanje v državi v katero potujete. Projekt je namenjen študentom in mladim diplomantom, ki želijo resnejšo plačano prakso med 3-12 meseci.

Kam?
Z IMP projektom lahko potuješ v vse države članic EPSA , odvisno od tega kje se ponudi priložnosti. Zato je pomembno redno spremljanje strani EPSA) in Drug Dealer-ja.

Prijava
Na IMP prakso se pri nas lahko prijavi vsak študent farmacije, pred kratkim diplomirani magister farmacije ali pa študenti na podiplomskem študiju farmacije.

Prijaviš se tako, da za želeno mesto pošlješ na naslov imp.slovenija@gmail.com naslednje dokumente:

 • izpolnjeno prijavnico
 • svoj življenjepis v angleščini
 • uradno potrdilo o znanju angleškega jezika ali pa se prijaviš na opravljanje preizkusa znanja angleščine (cena zanj je 10€) preko zgoraj omenjenega naslova
 • motivacijsko pismo v angleščini
 • dodatne dokumente, ki jih zahteva posamezno mesto

Slovenci in IMP
Do sedaj so bili na IMP praktičnem usposabljanju že:

 1. Klemen GARTNER: Glaxo Smith Kline, Bruselj
 2. Katarina SMOLEJ: Fakulteta za farmacijo, Helsinki
 3. Matej HOLC: Astra Zeneca, Stockholm
 4. Boštjan ČEH: Glaxo Smith Kline, London

Člani

  • Koordinatorica IMP mednarodnih strokovnih praks
  • Mojca Gojčič
  • imp.slovenia@dsfs.si
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA