IPSF

Opis
SEP

ipsf.gif1Mednarodna zveza študentov farmacije (International Pharmaceutical Students’ Federation – IPSF) je bila ustanovljena leta 1949 v Londonu.  Ob ustanovitvi je štela le osem članic, sedaj pa predstavlja približno 500.000 študentov ter mladih diplomantov farmacije v 92 državah po vsem svetu. Zveza IPSF je vodilna mednarodna organizacija, ki zagovarja študente farmacije  pri promociji izboljšanja javnega zdravja z zagotavljanjem informacij, izobraževanj, mreženja in številnih publikacij ter poklicne dejavnosti.

IPSF se osredotoča predvsem na področja javnega zdravja, farmacevtskega izobraževanja in poklicnega ter strokovnega razvoja. Pobude vključujejo različne javne kampanje, raziskave o problemih v izobrazbi farmacevtov in razvoju delovne sile, pisanje uradnih izjav, programe izmenjav (Student Exchange Programme – SEP), organizacijo regionalnih ter mednarodnih kongresov in simpozijev ter publikacij, kot so IPSF Pharmacy Education Newsletter (PEN), Newsletter in Phuture.

IPSF vzdržuje dobre odnose z World Health Organization (WHO), United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) in z Economic Social Council of the United Nations (UN ECOSOC). Prav tako pa  je tudi v tesnem sodelovanju z International Pharmaceutical Federation (FIP).

Člani

  • Predstavnik za stike z Mednarodno zvezo študentov farmacije
  • Tomaž Zupan
  • cp.slovenia@dsfs.si
  • IMG_5462

SEP

Student exchange programme (SEP) v okviru IPSF je program mednarodnih strokovnih praks za študente farmacije. S ciljem promocije mobilnosti med študenti farmacije na svetovni ravni ponuja 1-3 mesečne strokovne prakse na vseh področjih farmacevtske stroke. Študentje imajo tako možnost opravljanja prakse v splošnih in bolnišničnih lekarnah, industriji, klinični farmaciji ali na področju raziskav na fakultetah oz. inštitutih v več kot 60 državah.

Vsako leto na SEP prakso odpotuje približno 20 slovenskih študentov, približno enako pa je tudi število tujih študentov, ki pridejo na SEP v Slovenijo.

Seznam držav, kjer lahko opravljaš SEP prakse, je dostopen na spletni strani sep.ipsf.org, kjer si lahko s klikom na posamezno društvo tudi ogledaš področja in časovne termine praks, ki jih ponujajo.

Način prijave:

 • predizbor: v decembru se izvede predizbor saj je interes vedno večji od razpoložljivih mest za izmenjave
 • prijava v bazo podatkov
 • izbor s strani tujega SEO (Student Exchange Officer) oz. delodajalca

Člani

  • Koordinatorica IPSF SEP mednarodnih strokovnih praks
  • Nadine Lah
  • seo.slovenia@dsfs.si
  • IMG_5463