DŠFS

Logo kratica DŠFS + dolgo imeDruštvo študentov farmacije Slovenije (DŠFS) je neprofitna in nepolitična organizacija, ki združuje študente Fakultete za farmacijo. Ustanovljeno je bilo leta 1997.

Za vodenje društva in organizacijo projektov sta odgovorna izvršni odbor in ekipa koordinatorjev, nad delovanjem društva pa bdi nadzorni odbor.

Društvo se aktivno vključuje v domače in mednarodne organizacije, med katerimi smo najbolj aktivni in prepoznavni v evropskem (EPSA) in mednarodnem (IPSF) združenju študentov farmacije.

Vsako leto organiziramo več zelo odmevnih projektov. Mednje sodijo

 • tekmovanja (Svetovanje bolnikom, Mala šola klinike, Inkubator inovativnosti), kjer študentje preizkusimo svoje znanje za lekarniškim pultom ali v simuliranem bolnišničnem oddelku
 • Mednarodni poletni farmacevtski tabor, ki se ga vsako leto udeleži okoli 70 domačih in tujih študentov in poleg družabnega zajema tudi bogat izobraževalni program
 •  javne kampanje (Varna raba antibiotikov, Kožni rak, Zdravilni čaji in mnoge druge), s katerimi na področju primarne preventive sodelujemo pri izobraževanju javnosti in ozaveščamo najbolj rizične skupine ljudi, tako na javnih mestih kot v ustanovah (DSO)
 • projekt Zdravstveni tim, ki ga z namenom enakovrednega interdisciplinarnega sodelovanja organiziramo skupaj s študenti medicine, zdravstvene nege in sorodnih ved in ki zajema več dni predavanj na določeno tematiko (Revmatoidni artritis, Kolorektalni rak, Paliativna oskrba…)
 • projekt Medštudijski kongres z naslovom (R)evolucija bakterij, ki ga z namenom interdisciplinarnega sodelovanja prvič letos organiziramo skupaj s študenti medicine in mikrobiologije in ki zajema vrsto predavanj ter okroglo mizo
 • razne humanitarne dejavnosti, kot so Božični bazar, pomoč v ambulanti Pro Bono, zbiranje oblačil in igrač ipd.
 • strokovni večeri in študentski kongresi, s katerimi društvo samoiniciativno pokrije velik del ekstrakurikularnih študijskih vsebin
 • motivacijski vikendi s treningi mehkih veščin, ki postajajo med delodajalci vse bolj zaželena in cenjena znanja
 • razni športni in družabni dogodki, od smučanja do paintballa

Izdajamo tudi svoje glasilo – Spatulo. Študentje vseh smeri na Fakulteti za farmacijo lahko v njem objavljajo svoje raziskovalno in kritično razmišljanje. Pripravljamo tudi reportaže s preteklih društvenih dogodkov in obveščamo o dogajanju v prihodnje, s čimer povezujemo študente z društvenim delovanjem in spodbujamo kulturo pisanja in novinarskega raziskovanja.

Društvo je zelo prepoznavno tudi na mednarodnem nivoju, saj redno sodelujemo v izmenjavah med študentskimi društvi s cele Evrope (TWIN, THREEN, QUATRINO), obiskujemo in organiziramo evropske in svetovne kongrese, sodelujemo v dveh programih mednarodnih strokovnih praks (SEP, IMP), v okviru katerih naši študentje raziskujejo tujino, prakso v Sloveniji pa vsako leto ponudimo tudi 15-20 tujim študentom.

Društvo ima naslednje namene in cilje:

 • zastopanje članov DŠFS v Sloveniji in svetu,
 • organizacija različnih oblik izmenjav in projektov izobraževalnega in družbenega značaja na lokalnem in mednarodnem področju,
 • sodelovanje z drugimi nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami,
 • posredovanje možnosti vključevanja v nacionalne in mednarodne, s farmacijo povezane dejavnosti,
 • vzpostavitev stalnih in alternativnih virov financiranja za uresničitev predvidenih dejavnosti in podporo udejstvovanju članov,
 • organizacija sestankov, simpozijev, kongresov in prireditev na lokalnem in mednarodnem nivoju,
 • sodelovanje na legislativnih in strokovnih srečanjih na lokalnem in mednarodnem nivoju,
 • širjenje in razvijanje mednarodnih dejavnosti na vseh področjih, povezanih s farmacijo,
 • sodelovanje na strokovnih, legislativnih in družbenih srečanjih EPSA (European Pharmaceutical Students’ Association) in IPSF (International Pharmaceutical Students’ Federation)
 • vključevanje v humanitarne dejavnosti,
 • publicistična dejavnost.

Statut in Pravilniki

Prijavi prekršek

Izvršni odbor

  • Predsednica
  • Nuša Japelj
  • predsednik@dsfs.si
  • IMG_5295
  • Generalni sekretar
  • Filip Ivanovski
  • gs@dsfs.si
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Blagajničarka
  • Špela Bizjak
  • blagajnik@dsfs.si
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Predstavnica za stike z javnostjo
  • Nina Janežič
  • pr@dsfs.si
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Predstavnica za stike z Evropsko zvezo študentov farmacije
  • Mojca Gojčič
  • ls.slovenia@dsfs.si
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Predstavnik za stike z Mednarodno zvezo študentov farmacije
  • Tomaž Zupan
  • cp.slovenia@dsfs.si
  • IMG_5462

Koordinatorji

  • Koordinatorica IPSF SEP mednarodnih strokovnih praks
  • Nadine Lah
  • seo.slovenia@dsfs.si
  • IMG_5463
  • Twinnet koordinatorica
  • Sanja Martinović
  • twinslovenia@dsfs.si
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Koordinatorica humanitarne skupine
  • Špela Marzidovšek
  • humanitarna@dsfs.si
  • IMG_5649
  • Koordinatorica strokovnih večerov
  • Ana Medic
  • strokovni@dsfs.si
  • P2103086
  • Koordinatorica javnih kampanj
  • Maja Badovinac
  • kampanje@dsfs.si
  • IMG_5699
  • Vodja organizacijskega odbora 23. Mednarodnega poletnega farmacevtskega tabora
  • Katarina Kastelic
  • ipsc@dsfs.si
  • P2133161
  • Glavni urednik Spatule
  • Luka Stegne
  • spatula@dsfs.si
  • P2133135