ŠOFFA

soffaŠOFFA ali Študentska organizacija Fakultete za farmacijo je ena izmed podružnic družine ŠOU v Ljubljani, kakršno ima vsaka fakulteta Univerze v Ljubljani.

Na naši fakulteti tesno sodeluje z Društvom študentov Farmacije Slovenije in Študentskim svetom Fakultete za Farmacijo v obliki društva Drug Dealer.

V sklopu tega društva člani ŠOFFA organizirajo in pomagajo pri organizaciji projektov, predsednik in podpredsednik pa poleg organizacije sodelujeta tudi na ŠOU kot poslanca v Študentskem zboru Študentske organizacije v Ljubljani.

Člani tega organa se dobivajo na sejah, na katerih razpravljajo o organizaciji projektov in o finančnih strukturah le-teh. Mandat traja enako za vse člane, in sicer dve leti od izvolitve na študentskih volitvah.

Članiskupine

  • Predsednik in poslanec v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani
  • Robert Šebenik
  • rsebenik47@gmail.com
  • Podpredsednik in poslanec v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani
  • Dejan Temov
  • dejan.temov@gmail.com
  • 800_Dejan Temov
  • Predstavnica interesnega področja športa in turizma
  • Tjaša Potočnik
  • potocnik.tjasa@gmail.com
  • 800_Tjaša Potočnik
  • Predstavnica področja mednarodnega sodelovanja
  • Nina Ravbar
  • nina.ravbar8@gmail.com
  • 800_Nina Ravbar
  • Predstavnica interesnega področja kulture in založništva
  • Ana Kotevska
  • ana.kotevska23@gmail.com
  • 800_Ana Kotevska
  • Predstavnica področja izobraževanja
  • Nina Turk
  • nina.turk95@gmail.com
  • 800_Nina Turk