ŠSSFD

Loko kratica ŠSSFD + dolgo ime - popravek-01Študentska sekcija Slovenskega farmacevtskega društva (ŠSSFD) vključuje člane SFD iz študentskih vrst. Slovensko farmacevtsko društvo je najmočnejša vez posameznih segmentov slovenske farmacije, preko katerega se med seboj povezujejo strokovnjaki iz industrije, lekarn, izobraževalnih ustanov in uprave.

Od vsega začetka se člani znotraj društva združujejo v podružnice po regionalnem načelu in v sekcije po strokovnem interesu. Od leta 1975 Društvo najbolj zaslužnim slovenskim farmacevtom podeljuje Minařikova odličja, od leta 1990 Minařikova priznanja.
Delovanje društva urejajo društveni akti, člane društva zavezuje tudi kodeks farmacevtske etike.

Društvo za člane organizira različne oblike dopolnilnih strokovnih izpolnjevanj.

Na mednarodni ravni organizirajo sekcije društva znanstvene simpozije, ki potekajo običajno pod pokroviteljstvom mednarodnih organizacij, v katere je društvo včlanjeno.

  • FIP – Mednarodna federacija farmacevtov,
  • EUFEPS – Evropska federacija farmacevtskih znanosti,
  • ESCP – Evropsko društvo kliničnih farmacevtov,
  • EAHP – Evropska zveza bolnišničnih lekarn in
  • EFMC – Evropska federacija za medicinsko kemijo.

Slovensko farmacevtsko društvo izdaja dve publikaciji in sicer :

  • Farmacevtski vestnik
  • Farmakon

Slovensko farmacevtsko društvo poleg strokovnih organizira tudi različne družabne prireditve, ki dodatno krepijo povezovalno vlogo društva.

Člani prejemajo Farmacevtski vestnik, imajo možnost udeležbe na strokovnih in družabnih srečanjih podružnic in sekcij in popust pri plačilu kotizacije na vseh prireditvah SFD.

Včlanite se v SFD

 

SFD