Javne kampanje

Javne kampanje so namenjene informiranju širše javnosti o aktualnih zdravstvenih problemih. Kot farmacevtom se nam zdi to še posebej pomembno, saj smo del javnega zdravstva in nosimo ključno družbeno odgovornost. Najprej se študentje na predavanju sami podrobneje izobrazimo o temi, nato pa s pomočjo letakov na stojnicah po fakultetah, trgovskih centrih, osnovnih in srednjih šolah ter v središču mesta informiramo mimoidoče. Ob tem študentje pridobivamo praktična znanja komuniciranja in stika z bolniki ter pravilnega pristopa pri svetovanju.

Projekt InterAKCIJA

S projektom InterAKCIJA člani DŠFS ozaveščamo srednješolce in gimnazijce o posledicah ter nevarnostih interakcij alkohola, drog, hrane in drugih živil s pogosto uporabljenimi zdravili ter o nevarnosti souporabe različnih zdravil.

Namen projekta je, da mlade informiramo o nevarnih interakcijah in izobrazimo o pravilni uporabi zdravil.

Pri projektu sodelujemo z GIZ forumom, ki nam pomaga predvsem s posredovanjem literature EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).

Kampanjo smo razširili tudi na družbena omrežja Facebook in Instagram, kjer lahko dostopate do informacij o pravilni rabi zdravil, konkretnih primerov interakcij ter nasvetov o sojemanju zdravil z določenimi živili.

Članiskupine

    • Koordinatorica javnih kampanj
    • Maja Badovinac
    • kampanje@dsfs.si
    • IMG_5699