Spatula

Spatula je glasilo Študentske sekcije Slovenskega farmacevtskega društva, namenjeno seznanjanju študentov Fakultete za farmacijo in strokovne javnosti o aktualnih temah s področja farmacije, laboratorijske biomedicine, kozmetologije in sorodnih panog ter o obštudijskem dogajanju na fakulteti. Izide trikrat v enem študijskem letu, vsakič z naklado 1600 izvodov. Poleg strokovnih člankov in poročil o družabnih in strokovnih projektih vsebuje Spatula intervju z vidno osebo s področja farmacije, prispevke o strokovnih praksah v tujini in o študijskih izmenjavah, ki študente seznanjajo z možnostmi za mednarodno sodelovanje, priložnostno prispevek tujega avtorja (v angleščini) ter razne druge vsebine. Po izidu lahko svojo številko dobite na vsaki bolje založeni polici na Fakulteti za farmacijo ter v študentski sobici.

Spatula, glasilo Študentske sekcije Slovenskega farmacevtskega društva

Glavni urednik: Eva Shannon Schiffrer, spatula.dsfs@gmail.com

Uredniški odbor: Špela Černilogar, Matic Dolinar, Katja Olenik, Aljaž Pisnik, Žiga Regner, Neža Trpin, Ema Mercedes Vitek

Recenzenti: izr. Prof. Marko Anderluh, mag. farm., doc. dr. Lovro Žiberna, mag. farm.

Lektoriranje: SLOMAT, lektoriranje in inštrukcije, Tatjana Caf s.p., Tatjana Caf

Oblikovanje: EVING, Eva Veber, s.p., Eva Veber

Tisk: Tiskarna Present d.o.o.

ISSN: 1408-7560. (Glasilo je vpisano v register javnih glasil pod št. 1459.)

Fakulteta za farmacijo, ŠS SFD, Spatula, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

 

Opomba: Vsebina glasila Spatula ni sponzorirana s strani pokroviteljev DŠFS in ŠS SFD, katerih oglase objavljamo.

Člani

    • Glavni urednik
    • Nejc Klemenc
    • spatula@dsfs.si
    • klemenc