Spatula

Spatula je glasilo Študentske sekcije Slovenskega farmacevtskega društva namenjeno seznanjanju študentov Fakultete za farmacijo in strokovne javnosti o aktualnih temah s področja farmacije, laboratorijske biomedicine, kozmetologije in sorodnih panog ter o obštudijskem dogajanju na fakulteti. Izide trikrat na študijsko leto, vsakič z naklado z vsaj 1000 izvodi. Poleg strokovnih člankov, ki so recenzirani, in poročil o družabnih ter strokovnih projektih vsebuje Spatula intervjuje z vidnimi osebami s področja farmacije, prispevke o strokovnih praksah v tujini in o študijskih izmenjavah, ki študente seznanjajo z možnostmi za mednarodno udejstvovanje ter razne druge vsebine. Glasilo izhaja v slovenščini, včasih tudi z dodatnimi prispevki v angleščini. Po izidu lahko svojo številko dobite na vsaki bolje založeni polici na Fakulteti za farmacijo, v študentski sobici in v digitalni obliki na www.issuu.com/spatula.

Spatula, glasilo Študentske sekcije Slovenskega farmacevtskega društva

Glavna urednica: Nina Janežič, spatula@dsfs.si

Uredniški odbor: Mojca Gojčič, Nina Janežič, Nuša Japelj, Žiga Rebernik, Nika Roblek, Neža Rogelj Meljo, Anamarija Tušar

Lektoriranje: Lektoriranje in jezikovno svetovanje, Jasmina Vajda Vrhunec, s. p., Jasmina Vajda Vrhunec

Oblikovanje: EVING, Eva Veber, s.p., Eva Veber

Tisk: Tiskarna Ekart d.o.o.

ISSN: 1408-7650. (Glasilo je vpisano v register javnih glasil pod št. 1459.)

Fakulteta za farmacijo, ŠSSFD, Spatula, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

 

Opomba: Vsebina glasila Spatula ni sponzorirana s strani pokroviteljev DŠFS in ŠSSFD, katerih oglase objavljamo.

 

Člani

    • Glavni urednik
    • Luka Stegne
    • spatula@dsfs.si