Inkubator Inovativnosti 2021

Konec oktobra se je odvil projekt Inkubator Inovativnosti 2021. Prijavilo se je skupno 53 študentov, od tega 13 zaključenih trojic in 14 posameznikov. S podjetji smo izbrali 6 trojic in tvorili 2 trojici iz posameznikov – skupno je vzletelo 24 drznih in inovativnih študentov, ki so reševali izziva iz realnega delovnega okolja podjetij Novartis (Lek) in Bayer. Temi letošnjega izziva sta bili Skrb za duševno zdravje in Intimate Health.

Predavanja in konzultacije

Predavanja in konzultacije z mentorji iz podjetij so čez teden potekala na daljavo v spletni platformi MS Teams. V ponedeljek, 18. oktobra, je potekalo 3-urno predavanje, na katerem sta podjetji predstavili izziva in osnovne informacije o poteku. Od torka do petka so vsak dan potekala najmanj 20-minutna mentorstva oz. konzultacije s predstavniki podjetij s področja marketinga in zdravstvene stroke.

Tekmovalni del

Za vikend, torej od petka, 22. oktobra, do nedelje, 24. oktobra, so tekmovalci svoje rešitve dodelali in predstavili v Termah Snovik. Tekmovalci so na lokacijo prispeli v petek, kjer se je v večernih urah odvila družabno-izobraževalna aktivnost javnega nastopanja. V soboto so se tekmovalci do 16.00 pripravljali na predstavitve, ko je program otvoril Jan Števančec, vodja projekta Inkubator inovativnosti 2021. Sledila so predavanja partnerskih podjetij: Marielle Lopez, Bayer d. o. o., dr. Mateja Kramer in dr. Arnaud Grandeury, oba Novartis International AG. Tekmovalne ekipe so nato v ločenih sobah predstavile svoje rešitve pred 2-člansko komisijo izbranih podjetij. Ob 20.00 je sledila razglasitev zmagovalnih ekip in pogostitev.

Letošnji zmagovalci Lekovega izziva so: Eva Simončič, Tilen Čuš in Maša Mlakar, ki so prejeli denarno nagrado in dostop do plačljivih vsebin Coursera, zmagovalci Bayerjeva izziva pa Nejka Volarič, Žan Vodopivc in Maruša Mlakar, ki bodo svojo idejo realizirali kot del Bayerjevega delovnega tima.
V nedeljo so imeli študenti zaslužen oddih – celodnevno sproščanja v Termah Snovik.

Zahvala

Organizatorji se iskreno zahvaljujemo vsem vabljenim predavateljem in soustvarjalcem projekta: dr. Nina Benje, Špela Majcen, Urška Levac, vse Lek d. d. in Jasmina Previšič, Renata Sonjak, Armi Medvešček, vsi Bayer d. o. o.

Posebej se zahvaljujemo Lekovima mentoricama dr. Tanji Gmeiner in Katarini Engelman Pozlep, ter Bayerjevi mentorici Ani Loboda, brez katerih dogodek ne bi nikdar pognal mehanizma inovativnosti.

In za konec najlepša hvala tudi pomočnici Nini Grum in fotografinji Katarini Kastelic ter vsem študentom, ki so si upali ustvarjati z nami.

Letos so tekmovalci in mentorji leteli više in dlje kot kadarkoli doslej – dostavljeni izdelki so podjetjem dodale manjkajoči inovativni kolešček napredka. Organizatorji verjamemo, da bosta naslednje leto pogum in kreativnost vodila tekmovalce še dlje v brezmejno območje inovativnosti.

Drznite si poleteti z nami.

Jan Števančec in Tilen Huzjak

voditelja projekta Inkubator Inovativnosti 2021