Javna kampanja »Evropski dan darovanja – dan za opredelitev«

V soboto, 8. 10. 2022, smo obeležili evropski dan darovanja organov in tkiv, zato smo ob tej priložnosti študentke laboratorijske biomedicine skupaj z Zavodom Slovenija-transplant organizirale javno kampanjo s sloganom »Evropski dan darovanja – dan za opredelitev«. Kampanja je potekala od 10. do 12. oktobra, ko smo na Prešernovem trgu in na Fakulteti za farmacijo na stojnici delile brošure, ki so nam jih zagotovili člani Slovenija-transplanta, in letake s QR kodo, ki smo jih pripravile same. Odgovarjale smo tudi na vprašanja mimoidočih in skušale razbiti številna zmotna prepričanja ter pomisleke v zvezi z darovanjem po smrti.

Kampanja je potekala z namenom ozaveščanja ljudi o možnosti opredelitve glede darovanja organov in tkiv za potrebe zdravljenja. Želele smo spodbuditi ljudi, da se o tej temi pogovarjajo s svojci in se hkrati tudi za časa življenja formalno opredelijo v nacionalnem registru. Po podatkih iz leta 2021 je v registru opredeljenih le 0,5 % prebivalcev Slovenije, zato smo z javno kampanjo želeli pozvati k opredelitvi, saj tako v primeru smrti pogovori s svojci o možnosti darovanja stečejo lažje. Zato smo v sklopu kampanje naredile letake s QR kodo, ki vodi direktno do obrazca za opredelitev preko portala e-Uprava. Predstavile smo hiter in enostaven postopek, za katerega potrebujete le veljavno digitalno potrdilo. Zavedamo se, da gre za težko tematiko, vendar smo mnenja, da je bila naša kampanja uspešna, saj je izpolnila naša pričakovanja.

Za konec bi se rade zahvalile vsem sodelujočim iz Zavoda Slovenija-transplant, brez katerih te javne kampanje ne bi bilo mogoče izvesti in tudi vsem, ki ste nas prišli pogledat na stojnico.

»Z darovanjem organov in tkiv lahko drugemu človeku povrnemo zdravje ali celo podarimo novo priložnost za življenje.«

Melisa Veljanovska, 2. letnik S2 LBM