Mobility day 2021

V ponedeljek, 13. decembra, je potekal Dan mobilnosti za vse študente Fakultete za farmacijo, ki si želijo
eno novo izkušnjo in drugačen način učenja. Na dnevu mobilnosti je izr. prof. dr. Mojca Lunder
predstavila programa Erasmus+ za mobilnost študentov z namenom študija in/ali prakse v tujini. Dva
študenta sta nato delila svoje Erasmus + izkušnje, pridobljene v Belgiji in Španiji. Oba sta nam povedala
svojo avtentično zgodbo in pozitivne komentarje.

Po kratkem odmoru smo nadaljevali s predstavitvami projektov EPSA in na začetku kratko pojasnili kako
EPSA deluje. Naša fakulteta je vsako leto del številnih projektov, kot so Twinnet, IPSC – mednarodni
farmacevtski poletni tabor, IPSF – projekti mednarodnega združenja študentov farmacije in SEP
mednarodne strokovne prakse. Letošnji koordinatorji so razložili nekaj več o tem, kaj je določen projekt
in kako se prijaviti. Na koncu smo od naših študentov slišali še eno zanimivo zgodbo SEP prakse, ki se je
zgodila v Tanzaniji.


Kontakti:


Predstavnica za stike z Evropsko zvezo študentov farmacije – Tjaša Možek
Twinnet koordinatorica – Gordana Goševa
Vodja organizacijske ekipe Mednarodnega poletnega farmacevtskega tabora – Katarina Humar
Predstavnica za stike z Mednarodno zvezo študentov farmacije – Ajda Stepišnik
Koordinatorica IPSF SEP strokovnih praks – Nuša Hameršak