Online bazar izmenjave potaknjencev

V aprilu smo organizirali Predavanje o sobnih rastlinah in izdelavi potaknjencev na katerem smo spoznali pozitivne učinke rastlin na življenje ter tudi učenje in motivacijo. Med predavanjem smo spoznali tudi kako se izdela potaknjence, to znanje pa smo uporabili med bazarjem izmenjave potaknjencev.

Od konca maja in čez poletje je potekal DŠFS online bazar izmenjave potaknjencev, kjer so se udeleženci prek izmenjave potaknjencev družili in navezovali nove stike. Za namene bazarja smo izdelali facebook skupino, preko katere je tekla komunikaciija. Rastlin nismo menjali le za rastline, temveč tudi za kavo ali zapiske, s čemer smo želeli več ljudi navdušiti nad sobnimi rastlinami, ki imajo pozitivni vpliv na domače okolje. 

Za vsako izvedeno menjavo, pa je DŠFS namenilo simboličen znesek za dobrodelne namene.