Strokovni večer: Genska terapija

Skupaj z javno kampanjo smo organizirali strokovni večer z naslovom Genska terapija, kamor smo povabili tri goste, ki delujejo na tem področju. Prvo je nastopil Arne Praznik, mag. bioteh. in mladi raziskovalec na inštitutu za sintezno biologijo, ki nam je predstavil splošne značilnost genskega zdravljenja. Klinični vidik je nato bolj podrobno opisala prof. dr. Maja Čemažar, ki dela na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Z vsakdanjimi primeri v bolnišničnem okolju nam je prikazala namen uporabe genske terapije in kaj vse so z njo že dosegli ter predstavila njeno delo v projektu SmartGene, ki deluje tudi v Sloveniji. Njihovi cilji so: izvedba klinične študije, inovativen terapevtski pristop, inovativen proces proizvodnje plazmidne DNA, translacijska raziskovalna platforma na področju zdravljenja in mnogi drugi.
V bodoče pričakujejo uporabo novih terapevtskih plazmidov v onkologiji, uporabo genskega elektrotransferja za zdravljenje drugih bolezni z gensko terapijo in GMP prostore za produkcijo plazmidov, da jih lahko uporabijo pri zdravljenju. Tehnični vidik izdelave takšnih zdravil nam je za konec predstavil dr. prof. Tomaž Bratkovič, ki je najprej podrobno opisal vrste genskega zdravljenja in opozoril na vse težave, ki se lahko pojavijo pri njihovem razvoju, kot so npr. toksičnost pomožnih snovi, insercijska mutageneza, odzivi imunskega sistema na virusne ter genske vektorje.

Na strokovnem večeru so udeleženci izvedeli veliko novega o genski terapiji na sploh in njeni izvedbi v praksi. Farmacevti so ključen dejavnik v razvoju takšnih zdravil, zato je pomembno, da so o tem tudi poučeni, saj bodo morda tudi sami razvijali in patentirali nova zdravila.