Strokovni večer: Preiskave drog v bioloških vzorcih

Prvi strokovni večer, ki so ga organizirali študentje laboratorijske biomedicine, je potekal v torek, 8. 12. 2020, ob 19.00 preko YouTube kanala Drug Dealer. 

Verjetno vsi poznate lizike oz. hitre teste za preverjanje prisotnosti drog v vzorcu sline, ki jih uporabljajo naši policisti. Vendar pa to ni edini biološki vzorec, ki se ga lahko testira v ta namen! Če vas zanima, kako poteka analiza psihoaktivnih snovi v »post mortem« vzorcih, vas vabimo, da si ogledate posnetek strokovnega večera Preiskave drog v bioloških vzorcih.

O najpogosteje uporabljanih drogah smo v začetku našega skupnega druženja prisluhnili prof. Luciji Peterlin Mašič, podpredsednici Slovenskega toksikološkega društva in nadaljevali z doc. dr. Stanetom Pajkom, ki nam je predstavil, kako preiskave drog potekajo v samem laboratoriju. Osredotočil se je na pripravo vzorcev iz različnih tkiv za metodo LC-MS/MS, kako poteka sama analiza s to metodo, nekaj je povedal še o obetajoči metodi REIMS, ki je še v razvoju. Na koncu pa nam je Marko Verdnik iz združenja DrogArt predstavil, kako poteka razvoj testiranja drog v Sloveniji in kako se v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) trudijo za zmanjševanje možnosti zastrupitve in predoziranja.

Program: 
 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, mag. farm. – Najpogostejše droge v bioloških vzorcih 
 doc. dr. Stane Pajk, mag. farm. – Ugotavljanje prisotnosti in kvantifikacija psihoaktivnih snovi v »post mortem« vzorcih 
 Marko Verdnik (DrogArt) – Integrativna storitev testiranja drog v Sloveniji 
Vsako predavanje je trajalo 20 minut, na koncu pa je sledila še diskusija.

Strokovni večer si lahko še vedno ogledate na našem YouTube kanalu: