Default image

DŠFS

Strokovni večer: Depression Awareness

Skupaj s Twinnetom smo pripravili strokovni večer z naslovom Depression Awareness. Tematika strokovnega večera se navezuje na temo Twinneta, ki se je glasila Mental Health: Depression and anxiety. Strokovni večer je prav zaradi naših tujih gostov s Poljske potekal v…

Vabim te na kavo

Lepo je videti, kako se realizira projekt Vabim te na kavo ☕, katerega ideja je bila zasnovana na Inkubatorju Inovativnosti 2021 😃. Naj vas spomnimo na Bayerjev izziv 💡. Naloga študentov je bila pripraviti kampanjo, s katero bi razbili mite…

Leto 2021

Še eno uspešno leto se približuje h koncu, ob tem bi pa se vam radi zahvalili vsem sponzorjem, Fakulteti za farmacijo UL in ostalim društvom, s katerimi smo sodelovali za izkazano podporo in produktivno sodelovanje skozi celotno leto. Skupaj z…

Mala šola klinike o antidepresivih

15. in 16. decembra je potekal zadnji letošnji strokovni dogodek Društva študentov farmacijeSlovenije. To je bilo IPSF tekmovanje Mala šola klinike o antidepresivih. Dogodek je bil razdeljen na tri dele. V sredo, 15. decembra, so študentje prisluhnili predavanju oantidepresivih, ki…

Diagnostika okužb s paraziti

V torek, 14. 12. 2021 ob 18.30 uri, smo študentje laboratorijske biomedicine organizirali strokovnivečer z naslovom Diagnostika okužb s paraziti. Udeleženci so prisluhnili trem predavanjem, ki so jih za nas pripravile dr. Barbara Šoba Šparl in dr.Urška Glinšek Biškup iz…

Mobility day 2021

V ponedeljek, 13. decembra, je potekal Dan mobilnosti za vse študente Fakultete za farmacijo, ki si želijoeno novo izkušnjo in drugačen način učenja. Na dnevu mobilnosti je izr. prof. dr. Mojca Lunderpredstavila programa Erasmus+ za mobilnost študentov z namenom študija…

Letna skupščina DŠFS in ŠSSFD

V torek 7. decembra in sredo 8. decembra 2021 je potekala letna skupščina Društva študentov farmacije Slovenije in Študentske sekcije Slovenskega farmacevtskega društva. V torek so bila na dnevnem redu letna poročila zvršnega odbora, koordinatorjev, nadzornega odbora in disciplinske komisije.…